Liitä lisäksi seuraava koodi välittömästi avaavan -tagin jälkeen:

KRAAK – Arvopohjaista markkinointia vastuullisille yrityksille.

KRAAK Blogi

saavutettavat kotisivut

BLOGI

Mitä ovat saavutettavat kotisivut?

Verkkosivu ja sieltä löytyvä sisältö on helposti saavutettavissa silloin, kun kuka tahansa voi käyttää ja ymmärtää, mitä sivut sisältävät. Saavutettavuus ja helppokäyttöisyys kannattaa huomioida sivuston suunnittelu- ja toteutusvaiheessa.

EU-direktiivi saavutettavuudesta tuli voimaan jo vuonna 2016

Vuonna 2016 tuli voimaan saavutettavuusdirektiivi (EU-direktiivi 2016/2102). Lainsäädännön muutoksella halutaan edistää kaikkien mahdollisuutta toimia tasavertaisesti digitaalisessa yhteiskunnassa samalla, kun digitaalisten palveluiden laatua tehostetaan.

Saavutettavuus on erittäin laaja käsite. Näkövammaisille saavutettavuus merkitsee esimerkiksi sitä, että verkosta löytyvää palvelua tai sovellusta on vaivatonta käyttää erilaisilla apuvälineillä ja mobiililaitteiden esteettömyysasetuksilla. Näkövammaiset voivat käyttää tietokonetta mm. ruudunlukijan avustuksella.

Apuvälineistä ei ole apua, jos kotisivut eivät ole saavutettavia. Vastuu saavutettavuudesta on verkkosivujen omistajalla.

Mitä asioita tulee ottaa huomioon, kun rakennetaan saavutettavia kotisivuja?

  • Kielikuvien ja sanontojen käyttöä tulee rajoittaa
  • Sanojen turhaa lihavointia ja kursivointia tulee välttää
  • Vältä ISOJA KIRJAIMIA jos se on mahdollista
  • Sisältö kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä ja yksinkertaisena
  • Sisältöä pitää olla muunkin kuin tekstin muodossa (älä unohda kuvien alt-tekstejä)
  • Tee klikattavista toiminnoista mahdollisimman selkeitä ja informatiivisia
  • Vältä sivuston rakenteen ja tyylin vaihtelua välilehdillä
  • Tee sivustolla liikkumisesta johdonmukaista, jotta relevantti sisältö on helppo löytää
  • Rakenna lomakkeet helppokäyttöiseksi ja tarjoa täyttöön ohjeita
  • Jos jokin menee pieleen, siitä tulee ilmoittaa käyttäjälle selkeästi

Sivustolle kannattaa toteuttaa saavutettavuuden arviointi jo suunnitteluvaiheessa. Asiantuntija varmistaa, että WCAG -kriteerit  toteutuvat uusilla kotisivuilla.

Millaisia yrityksiä kotisivujen saatavuusdirektiivi velvoittaa tekemään muutoksia omille verkkosivuille?

Digitaalisten palveluiden on oltava kaikkien käyttäjien saavutettavissa, jotta on mahdollista rakentaa yhdenvertaista Suomea. Viranomaisten lisäksi saavutettavuusvaatimukset koskevat julkisoikeudellisia laitoksia ja osaa järjestöistä. Saavutettavuusvaatimukset voivat myös koskea joidenkin organisaatioiden verkkopalveluja erityisavustuksen perusteella. Lisäksi osa yksityistä sektoria kuuluu saavutettavuusvaatimusten piiriin. (Lähde: Aluehallintovirasto, saavutettavuusvaatimukset.fi)

Saavutettavuus on kuitenkin syytä ottaa huomioon, olipa verkkosivusto lain piirissä tai ei. Kyseessä on verkon käyttäjien yhdenvertaisuus. 

Aiheeseen voi tutustua tarkemmin alla olevien linkkien kautta:

KRAAK – Kun keskinkertainen ei riitä.

Kiitos uutiskirjeen tilauksesta!